دکتر جکیل و آقای هاید (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

دکتر جکیل و آقای هاید شخصیتهای رمان مورد غیرعادی دکتر جکیل و آقای هاید اثر رابرت لویی استیونسن هستند.

«دکتر جکیل و آقای هاید» ممکن است به یکی از اقتباسهای زیر نیز اشاره داشته باشد: