دید در شب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

دید در شب توانایی دیدن در شرایط کم نور است.

دید در شب همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: