دیسک (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دیسک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد.

پزشکی
زیست‌شناسی
ریاضی
ذخیره‌سازی داده‌ها