دینگی به قایق‌های کوچک گفته می‌شود که در ناوهای بزرگ‌تر به عنوان قایق نجات یا برای دسترسی به ساحل به کار می‌رود. دینگی بادبانی برای دریانوردی تفریحی و ورزشی است.

دینگی که پشت قایق موتوری کشیده می‌شود.

نام ویرایش

نام دینگی از زبان‌های بنگالی و هندی به انگلیسی وارد شده‌است. در فارسی در دریانوردی نظامی و تجاری نیز همین نام به کار می‌رود، اگر چه در دریانوردی سنتی خلیج فارس معادل آن «کتل» یا «کتر» نامیده می‌شود.

منابع ویرایش

  • شاه‌حسینی، ابراهیم، بینا، احمد، واژه‌نامه دریانوردی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ۱۳۶۵
  • نوربخش، حسین، بندر کنگ، ناشر مؤلف، ۱۳۷۴