دیواره (برنامه‌نویسی)

مخفف: DIV

استانداردهای وب

HTML
RDF
CSS
DOM
XHTML
XML
SVG
W3C
DHTML

سرواژه عبارت: Division

دیواره یا div، از دستورهای زبان‌های نشانه‌گذاری اَبَرمتن، مانند اِچ.تی.اِم.اِل یا اکس.اِچ.تی.اِم.اِل است و کاربرد آن مشخص کردن بخشی، یا همه محتوای یک صفحه وب می‌باشد، و می‌توان از آن برای جدا کردن گروهی از عنصرهای سازنده یک صفحه وب، در یک دیواره منطقی، سود جست. دیواره‌ها (یا Div) در بحث طراحی وب و الگوهای آبشاری، در رده بلوک هستند، یعنی بخش‌های مجازی بلوک مانند که می‌توان پاراگراف، عنوان، تصویر یا هر محتوایی را درون آنها قرار داد، و با افزودن چند دستور در الگوهای آبشاری (یا CSS)، چگونگی چیدمان و نمایش آنها را بر صفحه وب، مشخص کرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Span and div," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Span_and_div&oldid=110820189 (accessed February 27, 2007).