دیوار موقتی (انگلیسی: Hoarding) دیوار یا جان‌پناه چوبی موقت است که بر روی قسمت خارجی بارو و دیوار تدافعی ایجاد می‌گردد. از این گونه دیوارها معمولاً در طولِ دوران محاصره یک شهر یا قلعه استفاده می‌گردید. دیوارهای موقتی اهداف عمده و استراتژیکی را برای مدافعین ایجاد می‌نمودند و باعث می‌گردیدند تا مدافعان بتوانند در زمینهٔ گشودن آتش در امتداد طول خارجی دیوار دید بهتری داشته باشند که این عمل بخصوص در قسمت پایین و پایه دیوار بسیار مُثمر ثَمر بود.[۱]. دومین عملکرد استراتژیکی این دیوارهای موقت نحوه استفاده از آن‌ها به عنوان تیرکش دروازه قلعه در برج‌ها و باروهایی بود که فاقد اینگونه از استحکامات بودند.[۲]

نمایی از دیوار یا جان‌پناه موقت چوبین بر روی دیوارهای یک قلعه که به خوبی مشهود است

چنین گمان می‌رود که دیوار موقتی در زمان صلح، به عنوان عنصر پیش‌ساخته ذخیره و نگهداری می‌گردید. ساخت و ساز اینگونه از استحکامات اغلب به وسیله سوراخ نمودن بخشی از دیوار و نصب چوب بست صورت می‌گرفت. این سوراخک‌های ایجاد شده که به نام سوراخ کف چوب بست نامیده می‌گردیدند.[۳] اغلب و حتی پس از برچیدن دیوار موقتی بر روی بدنه اصلی حصار باقی می‌ماندند و به عنوان حمایت‌کننده داربست مجدداً مورد استفاده قرار می‌گرفتند.[۴]

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Hull, Lisa E (2006), Britain's Medieval Castles, Praeger Publishers, ISBN 0-275-98414-1 (p. 67)
  2. Hogg, Ian V (1975), Fortress: A History of Military Defence, Macdonald and Jane's, ISBN 0-356-08122-2 (p. 21)
  3. Lepage, Jean-Denis G G (2002), Castles and Fortified Cities of Medieval Europe: An Illustrated History, McFarland & Company Inc, ISBN 978-0-7864-6099-1 (p. 49)
  4. Thompson, A Hamilton (1912, reprinted 2005), The English Castle: An Account of Its Development as a Military Structure, Dover Publications Inc, ISBN 0-486-44012-5 (p. 81)

پیوند به بیرون ویرایش