داوید

نام کوچک مردانه
(تغییرمسیر از دیوید)

داوید، دِیْوید یا داوود یا داود، یک نام مردانهٔ عبری است که به‌عنوان نام کوچک و نام خانوادگی استفاده می‌شود.

داوید
تلفظ‎/ˈdvɪd/‎
جنسیتمرد
خاستگاه
واژه/نامعبری
معنیمحبوب، دوست‌داشته
منطقهٔ خاستگاهاسرائیل
سایر نام‌ها
نام‌های مرتبطدیوید، داوود/داود

افراد شاخص با این نامویرایش

نام کوچکویرایش

نام خانوادگیویرایش