دیپلمات (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دیپلمات به فردی گفته می‌شود که دارای یک مقام رسمی از سوی دولت خود بوده و مسئولیت اجرای تصمیمات مربوط به سیاست خارجی را بر عهده دارد. دیپلمات همچنین به موارد زیر اشاره دارد: