دیکتیس (Dictys) (به معنای"تور ماهیگیری")، طبق اساطیر یونانی، برادر پولیدکتس فرمانروای جزیره ی سریفوس در یونان بوده است. وی همان فردی است که دانائه و پرسئوس را در ساحل جزیره پیدا کرد. یک نسخه از این روایت اساطیری چنین روایت می کند که وی شوهر دانائه بوده است. پرسئوس پس از کشتن پولیدکتس، فرمانروایی جزیره را به دیکتیس واگذار کرد.[۱]

منابعویرایش

  1. ویکی پدیای انگلیسی