رآکتور

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

رآکتور به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  1. راکتور پلاگ
  2. راکتور سی اس تی آر
  3. رآکتور بستر شناور
  4. واکنشگاه غشایی یا رآکتور غشایی
  5. بیورآکتور
  1. رآکتور آب‌سبک
  2. رآکتور آب‌سنگین
  3. رآکتور زاینده