رئیسان مجلس خلق سوریه

رئیس مجلس خلق سوریه، ریاست مجلس خلق، قانونگذار سوریه را برعهده داشته، اسناد مربوط به آن را امضا کرده، از طرف آن صحبت می‌کند.[۱]


رئیس مجلس رئیس مجلس خلق سوریه
متصدی کنونی
حموده صباغ

از ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷
گمارندهمجلس خلق سوریه
مدت دوره۴سال
دارندهٔ افتتاحیاحمد الخطیب
(نظام کنونی)
بنیادگذاری۲۲ فوریه ۱۹۷۱
(نظام کنونی)

حزب‌های رؤسای مجلس ویرایش

حزب‌های کلیدی
تشکل ملی
National Union
People's Party
Syrian Regional Branch (حزب عربی سوسیالیستی بعث)
Syrian Regional Branch (حزب بعث (جناح سوریه))

رئیس‌های مجلس ویرایش

سوریه در زمان جنگ با عثمانی برای دست‌یابی به استقلال (۱۹۱۷–۱۹۲۰) ویرایش

کنگرهٔ مردم سوریه در زمان پادشاهی عربی سوریه (۱۹۱۹–۱۹۲۰) ویرایش

ردیف نگاره نام
(زایش-مرگ)
آغاز وزارت پایان وزارت حزب سیاسی Term Convocation
1   هاشم الاتاسی
(۱۸۷۵–۱۹۶۰)
۱۱ دسامبر ۱۹۱۹ ۱۷ ژوئیه ۱۹۲۰ تشکل ملی (سوریه) 1
(1919)
1st convocation
(۱۹۱۹–۱۹۲۰)

سوریه در زمان تحت‌الحمایگی فرانسه ویرایش

رئیس مجلس‌ها در زمان دولت سوریه (۱۹۲۳–۱۹۲۵) ویرایش

ردیف نگاره نام
(زایش-مرگ)
آغاز وزارت پایان وزارت حزب سیاسی Term Convocation
1
بدیع المؤید
(۱۸۷۰–۱۹۶۰)
۱۲ نوامبر ۱۹۲۳ ۱۴ ژوئیه ۱۹۲۵ کنشگر سیاسی مستقل 1
(1923)
1st convocation
(۱۹۲۳–۱۹۲۸)

رئیس مجلس‌ها در زمان حکومت فدرال سوریه (۱۹۲۴–۱۹۳۰) ویرایش

ردیف نگاره نام
(زایش-مرگ)
آغاز وزارت پایان وزارت حزب سیاسی Term Convocation
1   هاشم الاتاسی
(۱۸۷۵–۱۹۶۰)
۱۱ اوت ۱۹۲۸ ۶ سپتامبر ۱۹۲۸ تشکل ملی (سوریه) 1
(1928)
1st convocation
(۱۹۲۸)

رئیس مجلس‌ها در زمان جمهوری یکم عربی سوریه (۱۹۳۰–۱۹۵۸) وابسته به قیمومت فرانسه (شروع تا ۴۶) ویرایش

ردیف نگاره نام
(زایش-مرگ)
آغاز وزارت پایان وزارت حزب سیاسی Term Convocation
1   |
صبحی برکات
(۱۸۸۹–۱۹۳۹)
۷ ژوئن ۱۹۳۲ ۲۵ نوامبر ۱۹۳۳ کنشگر سیاسی مستقل 1
(1932)
1st convocation
(۱۹۳۲–۱۹۳۳)
1   صبحی برکات
(۱۸۸۹–۱۹۳۹)
ژانویه ۱۹۳۲ ۱۹۳۲ کنشگر سیاسی مستقل 1
(1932)
2nd convocation
(۱۹۳۲–۱۹۳۶)
2   فارس الخوری
(۱۸۷۷–۱۹۶۲)
21 نوامبر ۱۹۳۶ 8 ژوئیه ۱۹۳۹ تشکل ملی (سوریه) 1
(1936)
3rd convocation
(۱۹۳۶–۱۹۴۳)
پست خالی شد (۱۹۳۹–۱۹۴۳)
2   فارس الخوری
(۱۸۷۷–۱۹۶۲)
۱۷ اوت ۱۹۴۳ ۱۷ اکتبر ۱۹۴۴ تشکل ملی (سوریه) 2
(1943)
4th convocation
(۱۹۴۳–۱۹۴۷)
3   سعدالله الجابری
(۱۸۹۳–۱۹۴۲)
۱۷ اکتبر ۱۹۴۴ ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۵ تشکل ملی 1
(1943)
4th convocation
(۱۹۴۳–۱۹۴۷)
2   فارس الخوری
(۱۸۷۷–۱۹۶۲)
۱۶ سپتامبر ۱۹۴۵ ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶ تشکل ملی 1
(1943)
4th convocation
(۱۹۴۳–۱۹۴۷)

جمهوری یکم سوریه (۱۹۳۰–۱۹۵۸)، مستقل از قیمومت فرانسه (۴۶ تا پایان) ویرایش

ردیف نگاره نام
(زایش-مرگ)
آغاز وزارت پایان وزارت حزب سیاسی Term Convocation
2   فارس الخوری
(۱۸۷۷–۱۹۶۲)
۲۷ سپتامبر ۱۹۴۷ ۳۱ مارس ۱۹۴۹ People's Party 2
(1947)
5th convocation
(۱۹۴۷–۱۹۴۹)
۴
Rushdi al-Kikhya
(زادهٔ ۱۹۰۰)
۱۲ دسامبر ۱۹۴۹ ۲۲ ژوئن ۱۹۵۱ کنشگر سیاسی مستقل 1
(1949)
6th convocation
(۱۹۴۹–۱۹۵۳)
5
معروف الدوالیبی
(۱۹۰۹–۲۰۰۴)
۲۳ ژوئن ۱۹۵۱ ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۱ People's Party ۱
(1949)
6th convocation
(۱۹۴۹–۱۹۵۳)
۶   ناظم القدسی
(۱۹۰۶–۱۹۹۸)
۱ اکتبر ۱۹۵۱ ۲ دسامبر ۱۹۵۱ People's Party ۱
(1949)
6th convocation
(۱۹۴۹–۱۹۵۳)
۷   مأمون الکزبری
(۱۹۱۴–۱۹۹۸)
۲۴ اکتبر ۱۹۵۳ ۲ دسامبر ۱۹۵۴ کنشگر سیاسی مستقل ۱
(1953)
7th convocation
(۱۹۵۳–۱۹۵۴)
۶   ناظم القدسی
(۱۹۰۶–۱۹۹۸)
۱۴ اکتبر ۱۹۵۴ ۱ اکتبر ۱۹۵۷ People's Party 1
(1954)
8th convocation
(۱۹۵۴–۱۹۵۸)
۸   اکرم حورانی
(۱۹۱۲–۱۹۹۶)
۱۴ اکتبر ۱۹۵۷ ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ حزب عربی سوسیالیستی بعث
(Syria Region)
۱
(1954)
8th convocation
(۱۹۵۴–۱۹۵۸)

رئیس مجلس‌ها در زمان جمهوری متحدهٔ عربی سوریه-مصر (۱۹۵۸–۱۹۶۱) ویرایش

ردیف نگاره نام
(زایش-مرگ)
آغاز وزارت پایان وزارت حزب سیاسی Term Convocation
1   اکرم حورانی
(۱۹۱۲–۱۹۹۶)
۲۲ فوریه ۱۹۵۸ ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۰ حزب عربی سوسیالیستی بعث
(Syria Region)
۱
(1954)
8th convocation
(۱۹۵۴–۱۹۵۸)
۱   انور سادات
(۱۹۱۸–۱۹۸۱)
۲۱ ژوئیه ۱۹۶۰ ۱۷ سپتامبر ۱۹۶۱ National Union ۱
(1960)
1st convocation
(۱۹۶۰–۱۹۶۱)

رئیس مجلس‌ها در زمان جمهوری متحده عربی سوریه (۱۹۶۱–تاکنون) ویرایش

ردیف نگاره نام
(زایش-مرگ)
آغاز وزارت پایان وزارت حزب سیاسی Term Convocation
۷   مأمون الکزبری
(۱۹۱۴–۱۹۹۸)
۱۲ دسامبر ۱۹۶۱ ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۲ کنشگر سیاسی مستقل ۱
(1961)
9th convocation
(۱۹۶۱–۱۹۶۳)
۹   سعید الغزی
(۱۸۹۳–۱۹۶۷)
۱۷ سپتامبر ۱۹۶۲ ۷ مارس ۱۹۶۳ کنشگر سیاسی مستقل ۱
(1961)
9th convocation
(۱۹۶۱–۱۹۶۳)
۱   Mansur al-Atrash
(۱۹۲۶–۲۰۰۶)
۱ سپتامبر ۱۹۶۵ ۲۴ فوریه ۱۹۶۶ حزب عربی سوسیالیستی بعث
(Syria Region)
۱
(None)
1st convocation
۱   احمد الخطیب
(۱۹۳۳–۱۹۸۲)
۲۲ فوریه ۱۹۷۱ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۱ حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
۱
(None)
1st convocation
۲
Fahmi al-Yusufi
(died 2006)
۲۷ دسامبر ۱۹۷۱ ۲۱ فوریه ۱۹۷۳ حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
۱
(None)
1st convocation
(۱۹۷۱–۱۹۷۳)
۳
محمدعلی الحلبی
(زادهٔ ۱۹۳۷)
۹ ژوئن ۱۹۷۳ ۸ ژوئن ۱۹۷۷ حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
۱
(1973)
2nd convocation
(۱۹۷۳–۱۹۷۷)
۱۸ اوت ۱۹۷۷ ۲۷ مارس ۱۹۷۸ ۲
(1977)
3rd convocation
(۱۹۷۷–۱۹۸۱)
۴
Mahmoud Hadid
(زادهٔ؟)
۳۰ مارس ۱۹۷۸ ۱۷ اوت ۱۹۸۱ حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
۱
(1977)
3rd convocation
(۱۹۷۷–۱۹۸۱)
۵
محمود الزعبی
(۱۹۳۵–۲۰۰۰)
۱۶ نوامبر ۱۹۸۱ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۵ حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
۱
(1981)
4th convocation
(۱۹۸۱–۱۹۸۵)
۲۷ فوریه ۱۹۸۶ ۱۸ فوریه ۱۹۸۸ ۲
(1986)
5th convocation
(۱۹۸۶–۱۹۹۰)
۶
Abd al-Qadir Qaddura
(۱۹۳۵–۲۰۱۳)
۱۹ فوریه ۱۹۸۸ ۱۶ فوریه ۱۹۹۰ حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
۱
(1986)
5th convocation
(۱۹۸۶–۱۹۹۰)
۱۱ ژوئن ۱۹۹۰ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۴ ۲
(1990)
6th convocation
(۱۹۹۰–۱۹۹۴)
۱۰ سپتامبر ۱۹۹۴ ۹ سپتامبر ۱۹۹۸ ۳
(1994)
7th convocation
(۱۹۹۴–۱۹۹۸)
۱۹۹۹ ۲۰۰۲ ۴
(1998)
8th convocation
(۱۹۹۸–۲۰۰۳)
۷   محمد ناجی العطری
(زادهٔ ۱۹۴۴)
۹ مارس ۲۰۰۳ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳ حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
1
(2003)
9th convocation
(۲۰۰۳–۲۰۰۷)
۸
محمود ابرش
(زادهٔ ۱۹۴۴)
۷ اکتبر ۲۰۰۳ ۸ مارس ۲۰۰۷ حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
۱
(2003)
9th convocation
(۲۰۰۳–۲۰۰۷)
۷ مه ۲۰۰۷ ۷ مه ۲۰۱۲ ۲
(۲۰۰۷)
10th convocation
(۲۰۰۷–۲۰۱۲)
۹
محمدجهاد لحام
(زادهٔ ۱۹۴۰)
۲۴ مه ۲۰۱۲ Incumbent حزب بعث (جناح سوریه)
(Syria Region)
۱
(انتخابات مجلس سوریه (۲۰۱۲))
11th convocation
(۲۰۱۲–۲۰۱۶)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش