رئیس اجرایی حسابرسی

رئیس اجرایی حسابرسی (به انگلیسی: Chief Audit Executive با سرواژه CAE) یا رئیس حسابرسی داخلی شخصی در مقامی ارشد را توصیف می‌کند که مسئول مدیریت اثربخش فعالیت حسابرسی داخلی در انطباق با منشور حسابرسی داخلی و تعریف حسابرسی داخلی، آیین‌نامه اخلاقی حسابرسان داخلی، و استانداردهای بین‌المللی عمل حرفه‌ای حسابرسی داخلی است. رئیس اجرایی حسابرسی داخلی یا دیگران که به رئیس اجرایی حسابرسی داخلی گزارش می‌کنند باید دارای گواهی‌نامه‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای مناسبی باشند.[۱][۲]

پانویسویرایش

  1. Chief Audit Executive, Glossary terms, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA, Oct 2012.
  2. رئیس حسابرسی داخلی، تعریف‌نامه (ص ۳۶)، استانداردهای بین‌المللی عمل حرفه‌ای حسابرسی داخلی، ترجمه امیر پوریانسب، نشریه ۲ انجمن حسابداران خبره ایران، چاپ اول، ۱۳۸۹