پدرخوانده، دان یا رئیس تبهکاران کسی است که نقش رهبری یک سازمان جنایی را بر عهده دارد. رئیسان تبهکاران معمولاً به خاطر بی‌رحمی، قتل و ایجاد ترس برای گسترش نفوذ و سود خود شناخته می‌شوند و بر اعضای سازمان خود کنترل مطلق دارند.[۱][۲]

آل کاپون در دوران ممنوعیت الکل رئیس تبهکاران بود.

مافیای ایتالیایی

ویرایش

رئیس مافیای سیسیل و آمریکایی (آمریکایی-ایتالیایی)، رئیس خانواده جنایتکار و تصمیم گیرنده اصلی آن است. رئیس مافیا می تواند به اختیار خود اعضای خانواده را ارتقا یا تنزل دهد. او نیز می تواند قتل های داخل یا خارج خانواده را تأیید کند.

منابع

ویرایش
  1. Pistone, Joseph D. The Way of the Wiseguy: The FBI's Most Famous Undercover Agent Cracks the Mob Mind. Philadelphia: Running Press, 2005. شابک ‎۰−۷۶۲۴−۲۳۸۴−۶
  2. Manning, George A. Financial Investigation and Forensic Accounting. Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2005. شابک ‎۰−۸۴۹۳−۲۲۲۳−۵

پانویس

ویرایش