رادار مطلع الفجر

مطلع الفجر نخستین رادار ۳-بعدی باند وی‌اچ‌اف ساخت ایران است. اولین بار این رادار در رژه‌های نظامی دیده شد . برد این رادار تاکنون توسط مقامات رسمی ایران اعلام نگردیده اما اظهار شده این رادار تمامی خلیج فارس را پوشش می‌دهد.

رادار مطلع الفجر
نوعاخطار سریع
فرکانسوی‌اچ‌اف
برد۵۸۰ کیلومتر
آزیموت۰-۹۰°
توان۴ کیلووات

مطلع الفجر می‌تواند از ۱۰۰ فرکانس مختلف در باند وی‌اچ‌اف استفاده نماید و همچنین این رادار توانایی دارد تا در محیط‌هایی با نویز جمینگ نیز به فعالیت و عملکرد خود ادامه دهد.

در همان سال پروژه‌ای برای افزایش و بهبود قابلیت‌های این رادار با مشارکت و همکاری شرکت صاایران و دانشگاه اصفهان آغاز گردید. منابع ایرانی مدعی هستند در نتیجه پروژه مذکور، تولید رادار بهینه‌سازی شده این مدل تحت نام مطلع الفجر ۲ در سال ۲۰۱۲ آغاز شده‌است.

منابعویرایش