راست‌لغز و چپ‌لغز

در زمین‌شناسی، اصطلاحات راست‌لغز و چپ‌لغز به مؤلفهٔ افقی جابه‌جایی قطعات در هر یک از دو طرف یک گسل اطلاق می‌شود. این اصطلاحات به جهت‌هایی نسبی اشاره دارند؛ زیرا در صورتی که زاویهٔ دید از بالا باشد، جابه‌جایی قطعات نسبت به یکدیگر تعریف می‌شود.

طرحی شماتیک از دو نوع گسل امتدادلغز.
نمایی از سطح زمین، دید از بالا.

در صورتی که ناظر یک طرف خط گسل بایستد و به طرف دیگر نگاه کند اگر حرکت طرف دیگر را به سمت دست راست خود ببیند، گسل از نوع راست‌لغز است و و اگر به سمت دست چپ خود ببیند، گسل از نوع چپ‌لغز است.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • معماریان، حسین (۱۳۸۸). زمین‌شناسی برای مهندسین. تهران: مؤسسهٔ انتشارات دانشگاه تهران. ص. ۱۶۵. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۳۹۲۶-۸.