راهبرد فرگشتی

راهبرد فرگشتی(به انگلیسی: Evolution Strategy و به اختصار ES) یک روش بهینه‌سازی بر اساس ایدهٔ سازگاری و فرگشت است که بخشی از الگوریتم‌های فرگشتی و محاسبات فرگشتی به شمار می‌رود.

تاریخچهویرایش

روش بهینه‌سازی راهبرد فرگشتی در اوایل سال ۱۹۶۰ ابداع و سپس در دههٔ ۱۹۷۰ توسعه یافت. بعدها توسط رچنبرگ و هانس پائول شوفل و همکارانش نیز ادامه یافت.

جستارهای وابستهویرایش

کتاب‌شناسیویرایش

  • .Ingo Rechenberg (۱۹۷۱): Evolutionsstrategie – Optimierung technischer Systeme nach Prinzipien der biologischen Evolution (PhD thesis). Reprinted by Fromman

(Holzboog (۱۹۷۳

  • (Hans-Paul Schwefel(۱۹۷۴): Numerische Optimierung von Computer-Modellen (PhD thesis). Reprinted by Birkhäuser (۱۹۷۷
  • H. -G. Beyer and H. -P. Schwefel. Evolution Strategies: A Comprehensive Introduction. Journal Natural Computing، ۱(۱):۳–۵۲، ۲۰۰۲
  • Hans-Georg Beyer: The Theory of Evolution Strategies: Springer April ۲۷، ۲۰۰۱
  • Hans-Paul Schwefel: Evolution and Optimum Seeking: New York: Wiley & Sons ۱۹۹۵
  • Ingo Rechenberg: Evolutionsstrategie '۹۴. Stuttgart: Frommann-Holzboog ۱۹۹۴
  • J. Klockgether and H. P. Schwefel (۱۹۷۰). Two-Phase Nozzle And Hollow Core Jet Experiments. AEG-Forschungsinstitut. MDH Staustrahlrohr Project Group. Berlin، Federal Republic of Germany. Proceedings of the ۱۱th Symposium on Engineering Aspects of Magneto-Hydrodynamics، Caltech، Pasadena، Cal. ، ۲۴. –۲۶٫۳. ۱۹۷۰

منابعویرایش