راه‌بندان

(تغییرمسیر از راهبندان)

راهبندان که در نزد عموم بیشتر با عنوان ترافیک شناخته می‌شود به وضعیتی گفته می‌شود که در شدآمد خودروها و دیگر وسیله‌ها در یک مسیر خلل وارد شود به گونه‌ای که باعث کندی حرکت یا توقف وسایل نقلیه شود. راهبندان مختص به خودروها و ترابری جاده‌ای نیست و ممکن است برای هواپیماها و کشتی‌ها نیز اتفاق بیفتد؛ با این وجود راهبندان یا ترافیک در جاده و خیابان نمود بیشتری دارد.

راه بندان در استانبول و فرصتی برای دو فروشنده سیمیت برای فروش غذا به رانندگان.
راه بندان لس انجلس، ۱۹۵۳

عوارض راه‌بندان (ترافیک)

ویرایش
  • اتلاف وقت مسافران و راکبان
  • تأخیر
  • مصرف سوخت بیشتر
  • به هم خوردن برنامه‌ریزی‌ها
  • استرس
  • آلودگی هوا
  • خشم جاده‌ای

پیشگیری

ویرایش

دانش مهندسی ترافیک با پیش‌بینی و مدیریت معابر و ساخت و سازها، سعی در پیشگیری از راهبندان و مدیریت آن را دارد[نیازمند منبع].

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش