راهرونهنگان

تیره‌ای از آب‌بازسانان
راهرونهنگان
محدودهٔ زمانی: یپرسین تا لوتتین
Ambulocetus BW.jpg
راهرونهنگ شناور
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: آب‌بازسانان
زیرراسته: کهن‌آب‌بازسانان
تیره: راهرونهنگان
Ambulocetidae

تویسن و همکاران، ۱۹۹۶

راهرونهنگان تیره‌ای از آب‌بازسانان آغازین در پاکستان کنونی بودند که هنوز توانایی حرکت در هر دو محیط آب و خشکی را داشتند. این تیره دارای سه سرده شناخته شده راهرونهنگ‌ها، گانداکاسیا، و هیمالیانهنگ‌ها بود.

دست و پاهای این جانوران برای تطابق بیشتر با زندگی در آب دگرگون شده بودند. پاهای عقبی راهرونهنگ شناور در سرده راهرونهنگ‌ها به خوبی شکل گرفته و به آن توانایی ایجاد پیش‌رانش در آب را داده بود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Berta, Annilisa; Sumich, James L.; Kovacs, Kit M. (2006). Marine Mammal: Evolutionary Biology. Academic Press. p. 58. ISBN 978-0-12-369499-7.