راهنما:مقدمه‌ای بر سیاست‌ها و رهنمودها/3

سیاست‌ها و رهنمودها
چرا وجود دارند

محتوا
قوانین برای نوشتن مقاله

رفتار
برخورد با دیگران

خلاصه
آنچه را که آموخته‌اید مرور کنید


A pile of pages in the shape of a heart
Show WikiLove to other editors!

نوشتن در ویکی‌پدیا مبتنی بر همکاری است. برای چگونگی کنار آمدن با ویرایشگران دیگر دو نقطه شروع خوب وجود دارد: جسور و با نزاکت باشید.

هنگام ویرایش، جسور باشید! بیشتر ویرایش‌ها دانشنامه را بهتر می‌کنند و همیشه می‌توان اشتباه‌ها را واگردانی یا اصلاح کرد. اگر چیزی را می‌بینید که می‌تواند بهبود یابد، آن را بهبود ببخشید و بیش از حد نگران خراب کردن چیزی نباشید. اگر این تغییر باعث پیشرفت و از نظر دیگران منطقی باشد، این احتمال وجود دارد که همه چیز درست پیش برود و تغییر حفظ شود. در غیر این صورت، تغییر به آسانی می‌تواند واگردانی شود.

نزاکت مستلزم مؤدب بودن، فرض حسن نیت هنگام تعامل با دیگران و نیز تمرکز بر رو محتوای ویراش‌ها است، به جای اینکه بر مسائل شخصی متمرکز شوید. این امر مستلزم مشارکت با احترام و ملاحظه، بدون چشم‌پوشی از مواضع و نتیجه‌گیری‌های دیگران است. فرض حسن نیت به این معنی است که پیش‌فرض ما این باشد که اهداف دیگران برای بهبود پروژه است. اگر نیاز به اصلاح یا انتقاد وجود دارد، ما دربارهٔ اعمال ویراستاران بحث می‌کنیم، اما بدون شواهد روشن آنان را به داشتن نیات مضر متهم نمی‌کنیم.

فرایند طبیعی و ذاتی ویرایش، معمولاً ویرایشگران را به اجماع می‌رساند؛ به‌طور کلی، کسی یک صفحه را ویرایش می‌کند یا به آن متنی اضافه می‌کند، سپس همهٔ کسانی که آن را می‌خوانند این فرصت را دارند که صفحه را همان‌طور که هست ترک کنند یا آن را تغییر دهند. واگردانی ممکن است کمی ناراحت‌کننده باشد اما از آن ناراحت نشوید، چراکه چرخه ویرایش جسورانه، برگرداندن، بحث برای رسیدن به اجماع معمول است. اگر اختلاف نظر یا پیشنهادی دارید، آن را در صفحه بحث مقاله بیان کنید و تا زمانی که به اجماع برسد، مودبانه در مورد تغییرات بحث کنید. هرگز بارها ویرایش‌های ویرایشگر دیگر را واگردانی نکنید. این جنگ ویرایشی نامیده می‌شود و مجاز نیست. به عنوان آخرین چاره، می‌توانید برای حل اختلاف درخواست کمک کنید.