راه‌اندازی خودکار

راه‌اندازی خودکار یا بوت‌استرپینگ یک اصطلاح است که در علم رایانه مورد استفاده قرار می‌گیرد تا فناوری‌های مورد بحث در نوشتن یک همگردان (یا اسمبلر) را توصیف کند.

با روشن کردن رایانه معمولاً بارگذار بوت‌استرپ (bootstrap) پس از انجام چند آزمایش اصلی سخت‌افزاری بارگذاری را انجام می‌دهد.

منابعویرایش

فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت ۲۰۰۰، ویرایش چهارم، ترجمه دکتر رضا حسنوی، مهندس داریوش فرسایی تهران: دانشیار ۱۳۷۹.