راه‌اندازی (پروژه)

راه‌اندازی در پروژه‌های صنعتی فرآیندی است که در آن درستی عملکرد سیستم‌ها و تجهیزات نصب‌شده به منظور حصول اطمینان از مطابقت با مشخصات طراحی، نقشه‌ها و اصول مهندسی بررسی می‌گردد تا به ترتیب و مرحله به مرحله، آماده بهره‌برداری گردند. این فرایند پس از تکمیل عملیات ساخت و نصب تجهیزات، اعم از تجهیزات مکانیکی، برقی و ... آغاز می‌گردد و شامل دو بخش پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی است.

نمودار زمانی مراحل ساخت و راه‌اندازی پروژه

فرایند پیش‌راه‌اندازی

ویرایش

به کلیه فعالیت‌هایی از قبیل انجام آزمون‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع عملیات تکمیلی دیگری گفته می‌شود که پیش از تکمیل ساخت و پس از نصب تجهیزات انجام می‌گیرد، به نحوی که موضوع پیمان را آماده راه‌اندازی می‌کند. مهم‌ترین فعالیت‌های پیش‌راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

 • بخش پایپینگ: انجام تمیزکاری مقدماتی، کنترل خطوط، هیدروتست و فلاشینگ، نهایی‌سازی خطوط جهت راه‌اندازی (Reinstatement).
 • بخش مکانیک: مطابقت تجهیز و نصب آن با ملزومات طراحی، انجام تمیزکاری مقدماتی، مسدود نمودن ورودی‌خروجی‌های تجهیزات ثابت و انجام آزمونهای سرد در تجهیزات دوار ، کنترل و آزمون مخازن
 • بخش برق: آزمون عایق، کنترل پیوستگی کابل‌ها و آزمونهای قدرت، کنترل و آزمونهای ترانس‌ها، باتری‌ها و یوپی‌اس‌ها و تابلوها
 • ابزار دقیق: ، کنترل تجهیزات نصب شده، آزمونهای عملکردی تجهیزات ابزار دقیق، کنترل و آزمایش لوله‌های هوا، کنترل جعبه‌های اتصال، کالیبراسیون تجهیزات، کنترل و آزمایش کابل‌ها
 • بخش ساختمان : کنترل تجهیزات نصب شده در ساختمان، ;کنترل بنایی و معماری، عایق کاری، در و پنجره، دیوارها و ...
 • بخش تهویه مطبوع: کنترل نصب تجهیزات، لوله‌ها و داکت‌ها و...
 • بخش ارتباطات: بررسی و آزمایش کابل‌ها، تجهیزات نصب شده
 • بخش ایمنی: بررسی و آزمایش تجهیزات هشداردهنده، بررسی و آزمایش کابل‌ها

فرایند راه‌اندازی

ویرایش

به مجموعه فعالیت‌های لازم گفته می‌شود که بعد از اتمام مرحله پیش‌راه‌اندازی در جهت بررسی درستی عملکرد تجهیزات مکانیکی و سیستم‌های کنترلی انجام گرفته، تا موضوع پیمان در شرایط عملیاتی قرار گیرد. مهم‌ترین فعالیت‌های راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

 • بخش پایپینگ: آزمون نشتی، فلاشینگ
 • بخش مکانیک: تمیزکاری شیمیایی، پرکردن مواد شیمیایی و کاتالیستی، برق‌دار کردن تجهیزات، خنثی‌سازی تجهیزات توسط تزریق گاز خنثی، راه‌اندازی گرم.
 • بخش برق و ابزار دقیق: برق‌دار کردن ایستگاه‌های فرعی برق، آزمون حلقه، آزمون‌های بی‌باری، آزمون‌های عملیاتی راه‌اندازی و آزمایش سیستم گازکربنیک و سامانه تشخیص حریق و گاز، سامانه آتش‌نشانی و آب آتش‌نشانی

فرایند بهره‌برداری

ویرایش

مهم‌ترین فعالیت‌های بهره‌برداری به شرح ذیل می‌باشد:

گواهی و مستندات

ویرایش

پس از تکمیل فرایند ساخت گواهی تکمیل فرایند ساخت[۱] صادر شده و به گروه پیش‌راه‌انداز تحویل داده می‌شود و در انتهای فرایند پیش‌راه‌اندازی، گواهی تکمیل فرایند پیش‌راه‌اندازی[۲] به گروه راه‌انداز تحویل داده می‌شود و در انتهای فرایند راه‌اندازی، گواهی تکمیل فرایند راه‌اندازی[۳] به گروه بهره‌برداری ارائه خواهد شد. در نهایت پس از آزمونهای عملکردی پروژه به مرحله تحویل موقت می‌رسد. در این زمان گواهی تحویل موقت[۴] صادر می‌شود. در ادامه پس از گذراندن دوره ضمانت، پروژه به بهره‌برداری می‌رسد و فرایند تحویل نهایی پروژه صورت می‌گیرد و گواهی تحویل نهایی[۵] پروژه صادر می‌گردد.

منابع

ویرایش

مقدمه‌ای بر راه‌اندازی در پالایشگاه، دانشنامه صنعت نفت

 • Commissioning and Start Up Directory, ISS International
 • Mechanical Completion & Commissioning, NORSOK, 1999
 • HORSLEY, D. Process Plant Commissioning, a User Guide, Institution of Chemical Engineering, 1998.

پانویس

ویرایش
 1. (MCC (Mechanical Completion Certification
 2. (RFCC (Ready For Commissioning Certification
 3. (RFSUC (Ready For Start-Up Certification
 4. (PAC (Provisional Acceptance Certification
 5. (FAC (Final Acceptance Certification