رایانش زیستی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

رایانش زیستی ممکن است به موارد زیر اطلاق شود:

  • زیست‌رایانه، سامانه‌های منشق از مولوکول‌هایی فرایندها رایانشی را انجام می‌دهند.
  • دی‌ان‌ای رایانه، گونه‌ای از رایانش زیستی که از دی ان ای استفاده می‌کنند.
  • بیوانفورماتیک یا زیست‌داده‌ورزی، استفاده از آمار و علوم رایانه برای حیطه زیست‌شناسی مولکولی