ربا (ابهام‌زدایی)

ربا اغلب به رباخواری اشاره دارد و می‌تواند به موارد زیر نیز اطلاق شود:

کتاب‌هاویرایش

افرادویرایش