باز کردن منو اصلی

ربیع سرایندهٔ منظومهٔ علی‌نامه اثر شیعی نیمهٔ دوم سدهٔ پنجم است. او تخلص خود را «ربیع» می‌گوید. ربیع شاعر متوسطی است و در اثر خود از شاهنامه تقلید کرده‌است. او فردوسی را به‌خاطر سرودن شاهنامه سرزنش کرده‌است.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • قاسمی، مسعود (۱۳۹۱). «علی‌نامه». در اسماعیل سعادت. دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی. چهارم. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۲۱-۷.