شبکه سارکوپلاسمی

رتیکولوم سارکوپلاسمیک (Sarcoplasmic reticulum) شبکه آندوپلاسمی صاف مخصوص سلولهای عضلانی است.

شبکه آندوپلاسمیویرایش

شبکهٔ درمیان‌یاخته‌ای یا شبکهٔ آندوپلاسمی (به انگلیسی: Endoplasmic reticulum) (به اختصار RE) جزو اندامکهای سلولی است که تسهیلات ارتباطات داخل سلولی را فراهم می‌کند. شبکه آندوپلاسمی از چین خوردگی‌های فراوانی تشکیل شده که یک غشا آنها را دربرگرفته‌است. علاوه بر این، شبکه آندوپلاسمی وظیفه دارد تا پروتئین‌ها و سایر کربوهیدارت‌ها را به دستگاه گلژی، غشاء سلولی، لیزوزوم و هر جای دیگری که لازم باشد، منتقل کند. دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد: نوع زبر یا خشن که سطح آن با ریبوزوم‌ها پوشیده شده و نوع صاف. نوع زبر محل پروتئین سازی است. پروتئین‌هایی که در شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می‌شوند به شبکه آندوپلاسمی صاف منتقل می‌شوند.

فیزیولوژیویرایش

رتیکولوم سارکوپلاسمیک (به اختصار SR) شبکه آندوپلاسمی صاف مخصوص سلولهای عضلانی است که در سلولهای عضلات صاف و مخطط وجود دارد. تفاوت رتیکولوم سارکوپلاسمیک با شبکه آندوپلاسمیک سایر سلولها در ساختار پروتئینهای غشائ است همچنین رتیکولوم سارکوپلاسمیک مملو از کلسیم است.

هنگام تحریک عصبی پتانسیل عمل فیبر عضلانی را دپولاریزه کرده و نیز به‌طور عمقی در داخل فیبر عضلانی سیر کرده و در آنجا موجب می‌شود که رتیکولوم سارکوپلاسمیک مقادیر زیادی یونهای کلسیم را که در داخل رتیکولوم انبار شده بود به داخل میوفیبریلها آزاد کند. نتیجه نهایی ورود یون کلسیم به سارکولما انقباض میوزین و فیبر عضلانی است.

جستارهای وابستهویرایش

شبکه آندوپلاسمی

منابعویرایش

  • مه‌لقا قربانعلی، احمد مجد، محمدعلی شریعت زاده (۱۳۸۱زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، نشر دانشگاه اراک، شابک ۹۶۴-۹۱۴۸۱-۲-۴
  • رسول صالحی، مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی، مانی، شابک ۹۶۴-۷۸۶۴-۲۰-۵