رجینا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

رجینا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: