رخش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

منظور از رخش ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  • رخش نام اسب رستم در شاهنامه.
  • رخش نام نفربری زرهی ساخت صنایع دفاعی ایران.
  • رخش خودرو دیزل نام شرکتی ایرانی تولید کنندهٔ خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین.