رده:اذیت و آزار همجنس‌گرایان در آلمان نازی و هولوکاست