رده:ارس‌ها

ارس‌ها (Juniperus) سرده‌ای از گیاهان است.