رده:الگو:همراه پارامترهای بددانسته

این رده صفحاتی را فهرست می‌کند که از الگوهایی همراه پارامترهای بددانسته استفاده می‌کنند که از پودمان:List بهره می‌برند.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.