رده:الگو:Infobox rugby league biography نیازمند بروزرسانی

این رده شامل صفحه‌هایی است که تراگنجایش الگو:Infobox rugby league biography با پارامترهای تعریف‌نشده دارند. این پارامترها توسط پودمان:Check for unknown parameters تشخیص داده می‌شوند.
صفحات به‌صورت الفبایی با نام پارامتر تعریف‌نشده مرتب شده‌اند، مانند صفحه‌هایی که از |موقعیت= استفاده می‌کنند تحت «م» مرتب می‌شوند.