رده:امپراتوری استعماری فرانسه در دهه ۱۶۴۰ (میلادی)