رده:ایگوآنادندانان

ایگوآنادندانان از دایناسورهای گیاه‌خواری بودند که در دوره‌های ژوراسیک و کرتاسه زندگی می‌کردند.