رده:باشگاه‌های فوتبال در جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی