رده:برندگان جایزه پانوفسکی

این رده مربوط به فیزیک‌دان‌هایی است که جایزه پانوفسکی را دریافت نموده‌اند.