رده:بنیان‌گذاری‌های دهه ۱۹۶۰ (میلادی) در ولتای علیا

20th-century establishments in Upper Volta: 1890s1900s1910s1920s1930s1940s1950s1960s1970s1980s1990s2000s

بنیان‌گذاری‌های دهه ۱۹۶۰ (میلادی) در ولتای علیا