رده:ترابری ریلی در ۱۹۲۲ (میلادی)

این رده برای ترابری ریلی در سال ۱۹۲۲ میلادی است.