رده:ترابری ریلی در ۱۹۳۵ (میلادی)

این رده برای ترابری ریلی در سال ۱۹۳۵ میلادی است.