رده:ترابری ریلی در ۱۹۴۵ (میلادی)

این رده برای ترابری ریلی در سال ۱۹۴۵ میلادی است.