رده:ترابری ریلی در ۱۹۷۲ (میلادی)

این رده برای ترابری ریلی در سال ۱۹۷۲ میلادی است.