رده:تلویزیون بریتانیا در ۱۹۷۳ (میلادی)

تلویزیون در بریتانیا در سال ۱۹۷۳ میلادی.