رده:تلویزیون بریتانیا در ۱۹۸۲ (میلادی)

تلویزیون در بریتانیا در سال ۱۹۸۲ میلادی.