رده:تک‌سوراخیان

تک‌سوراخیان (Monotremata) راسته‌های از پستانداران هستند.