رده:جنایت‌های جنگ جهانی دوم

این مربوط به جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم است.