رده:جوایز موسیقی ۲۰۲۰ (میلادی)

این رده برای جوایز موسیقی اعطا شده در سال ۲۰۲۰ میلادی است.

 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰
 • ۲۰۵۰
 • ۲۰۶۰
 • ۲۰۷۰