رده:دانشگاه‌های دولتی ایران

مقالات و رده‌های مربوط به دانشگاه‌های دولتی ایران در این رده قرار می‌گیرند.

منظور از دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌هایی هستند كه از بودجه دولتی استفاده نموده و زیرنظر وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت اداره می گردند. در بیشتر این دانشگاهها، تحصیل رایگان و دانشجویان از طریق آزمونهای سراسری پذیرش می‌شوند.

زیررده‌ها

این ۶ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۶ زیررده است.

صفحه‌ها

این ۳ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۳ صفحه است.