رده:درگذشتگان ۱۵۳۴ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۳۴ میلادی.

.