رده:درگذشتگان ۱۵۵۳ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۵۳ میلادی.

.