رده:درگذشتگان ۱۵۶۰ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۶۰ میلادی.

.