رده:درگذشتگان ۱۵۹۶ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۹۶ میلادی.

.